historia-szkoly

HISTORIA SZKOŁY


* 1 IX 1945r. - rozpoczęto naukę w szkole. Nauka odbywała się w dwóch budynkach szkoły – szkoła VI klasowa.

* w 1945r. - została powołana do życia organizacja harcerska (42 harcerzy na 124 uczniów)

* 19 X 1957r. - nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej szkoły, która istnieje do dnia dzisiejszego. Przemówienie wygłosił i otwarcia dokonał wiceprzewodniczący PPRN pan Krotnik i kierownik Jan Kasprzyk.

* 26 IX 1959r. - oddano do użytku boisko szkolne, dzięki pracy
i zaangażowaniu rodziców
w czynie 1-majowym.

* 11-12 VI 1959r. - Pierwsza wspólna wycieczka do Krakowa-Wieliczki.

* w 1961r. - kierownictwo objął: Zdzisław Wąsowicz, w 1963 – Józef Madetko, a w 1970 Karol Toporowski.

* w 1972r. - w Szkole Podstawowej zostali tylko uczniowie klas od I do IV i placówka została Punktem Filialnym podporządkowanym Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach.

* 11 X 1982r. - szkoła obchodziła uroczysty jubileusz 25-lecia powstania.

* 1 IX 1985r. - dyrektorem szkoły została Bernadeta Toporowska.

* w 1990r. - w szkole ponownie zaczęto nauczać religii.

* w 1992r. - podwyższono stopień organizacyjny szkoły. Nauka odbywała się w klasach I-VIII . Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach została Publiczną Szkoła Podstawową ze Szkołą Filialną w Równem .

* w 1993r. - nadana szkole imię Henryka Sienkiewicza.

* w 1995r. - dyrektorem szkoły została Elżbieta Świerczyńska .

* w 1996r. - szkoła została przekształcona w Zespół Szkół imienia Henryka Sienkiewicza ( rozwiązano Szkołę Filialną w Równem).

* 16 X 1998r. - wielka uroczystość dla całej społeczności szkolnej- obchody 40-lecia placówki. Jubileusz uczczono ufundowaniem sztandaru. Na uroczystość przybyli obecni uczniowie, liczni absolwenci oraz grono nauczycielskie byłe i obecne.

* w 2000r. - Rozpoczęto realizacje programu Sokrates-Comenius, który trwał przez 3 lata. Program Comeniusa miał na celu wzbogacenie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomógł uczniom
i nauczycielom w kształtowaniu przynależności
do szerszej i otwartej
na świat społeczności europejskiej.

* od 1 IX 2004r. - dyrektorem szkoły została Lucyna Leżańska .

* 27 X 2007r. - obchody 50-lecia Szkoły .

* uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.05.2008 r. zgodnie
z którą z dniem

31 08 2008r. - likwiduje się Szkołę Podstawową w Gołuszowicach.

* 1 IX 2008r. - powstanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołuszowice jako Stowarzyszeniowej.