Samorzad-Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

na rok 2018/2019

 

Przewodniczący  szkoły: Marcel Jeruzalski

Zastępca Przewodniczącego: Martyna Kozakiewicz

Opiekun:p.Sylwia  Brzezińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje przeprowadzone przez Samorząd Uczniowski :

w roku szkolnym 2016/2017

Akcja charytatywna „Szkoło pomóż i Ty  - sprzedaż kalendarzyków , zebrane pieniądze przekazaliśmy na konto „Fundacji Na Rzecz osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty”. Zebraliśmy kwotę 155,39zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braliśmy udział w 16 edycji akcji „Góra Grosza”, zbierane są drobne monety. Celem jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Pieniądze, które zebraliśmy przekazaliśmy na konto fundacji „Nasz Dom”.