PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA / SZKOŁY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŁUSZOWICACH

Dodano: 2020-05-21 14:21

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA / SZKOŁY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŁUSZOWICACH

 

 

1. Rodzic lub opiekun dziecka nie może wejść na teren szkoły/przedszkola.

 

2. Po przyprowadzeniu i odbieraniu dziecka z placówki należy zadzwonić dzwonkiem

wtedy nauczyciel bądź inna osoba do tego upoważniona wyjdzie po dziecko.

 

3. W przypadku odbioru dzieci z ogrodu, nauczyciel przekaże dziecko przy

furtce.

 

4. Kategoryczny zakaz przynoszenia zabawek.

 

5. W szafkach w szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę.

 

6. Dziecko nie może być przyprowadzane codziennie w tym samym ubraniu.

 

7. Przy wejściu dziecka do placówki nauczyciel mierzy temperaturę.

 

8. W przypadku podwyższonej temperatury ( powyżej 37st C) dziecko nie zostanie

wpuszczone do placówki.

 

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki , rodzic jest zobowiązany do

zmierzenia dziecku temperatury w domu.

 

10. Opiekun może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan dziecka jest

nieodpowiedni do przebywania w placówce.

 

11. Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie

 

12. Naucz dzieci sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.