Rekrutacja do projektu

Dodano: 2017-01-18 09:13

OGŁOSZENIEhttp://www.rownacszanse.pl/download/logotypy/RS2_logo.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice
ogłasza rekrutację młodych ludzi
 w wieku 13-19 lat
z naszych miejscowości do projektu Równać Szanse realizowanego

od 01.02.2017 do 31.07.2017r.
 

Celem przedsięwzięcia o nazwie „Opolszczyzna, jakiej nie znamy…”jest wyrównanie szans młodzieży na dobry start
w dorosłe życie. Udział w zajęciach jest bezpłatny, dzięki środkom pozyskanym w ramach regionalnego konkursu grantowego  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zainteresowani uczestnicy mogą zgłaszać się do koordynatora projektu – pani Agaty Czarneckiej, wypełniając specjalną deklarację, na której uzasadnią swoją chęć udziału. Młodzież do 18 roku życia uczestniczyć może w przedsięwzięciu za zgodą rodziców.

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Przyjmiemy jedynie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń! Chętną młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
 dnia 01.02.2017
(środa) o godz. 16.00

WOLNE MIEJSCA: 15
ZAPRASZAMY