PoczytaJMY!

Dodano: 2017-10-11 20:02

Czym jest program ,,PoczytajMy”?
Już po raz drugi bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W ramach programu dzieci przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody, historii, legend z nią związanych.

Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają a także uczą!