Ogłoszenie dla rodziców

Dodano: 2016-02-29 16:36

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej oraz przedszkola

na rok szkolny 2016/2017.

 

 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat,

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym ,w którym dziecko kończy 6 lat.

Na wniosek rodziców złożony do 31.03.2016 naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej ,albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez  poradnię psychologiczno –pedagogiczną, 

 

Załączniki :

 

załącznik nr 1 Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

załącznik nr 2 Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

załącznik nr 3 Skład komisji rekrutacyjnych do przedszkola i klasy pierwszej

załącznik nr 4 Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

załącznik nr 5  Wzór wniosku ,zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (obwód szkoły)

załącznik nr 6  Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

                załącznik nr 7 Wzór podania do klasy pierwszej(dziecko spoza obwodu szkoły)

załącznik nr 8 Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej