Aktywne wakacje 2018r.

Dodano: 2018-06-12 20:16

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice organizuje w trakcie wakacji półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 15 lat. Projekt pod hasłem:
 SPOTKANIE Z HISTORIĄ realizowany będzie w dniach od 02.07.2018 do 06.07.2018r. i ma na celu aktywne spędzanie wolnego czasu
i zdobywanie wiedzy historycznej. W ramach realizacji przedsięwzięcia proponujemy tematyczne spotkania warsztatowe prowadzone metodami aktywizującymi, które pozwolą zdobyć wiedzę
o historii kraju, jego kulturze, tradycji i obyczajach, a także wycieczkę o walorze edukacyjnym do muzeum w Raciborzu. W trakcie trwania projektu dzieci ukierunkowane będą na samodzielne działanie, poszukiwanie informacji, doświadczenie oraz współpracę z lokalnym środowiskiem. Zajęcia odbywać się będą w PSP w Gołuszowicach.

*Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest ZGODA rodzica i wypełnienie karty kwalifikacyjnej.

HARMONOGRAM dzienny z podaniem osób prowadzących zajęcia:

Dzień/

Czas:

Rodzaj zajęć/ Tematyka zajęć/ Działania:

Miejsce zajęć, opiekunowie:

 

02.07.2018

poniedziałek

ZBIÓRKA przy szkole w Gołuszowicach

godz. 9.oo,

planowany powrót: ok.14.oo

 1. Spotkanie organizacyjne, zapoznanie
  z regulaminem, dostarczenie zgód na zajęcia
 2. Pieszy RAJD HISTORYCZNY:
  Gołuszowice- Marysieńka Las
 3. Uczestnicy, przebywając trasę rajdu, wykonują zadania w formie gry terenowej o nazwie:
   „Co każdy Polak wiedzieć powinien?”
 4. Zajęcia sportowe na mecie rajdu, gry i zabawy na świeżym powietrzu,  rozstrzygniecie konkursu, rozdanie nagród; powrót do domu

 

PSP
w Gołuszowicach

-wyznaczeni nauczyciele,

rodzice

03.07.2018

wtorek

WYJAZD: godz.9.00,

Planowany powrót:

ok. 16.00

SPOTKANIE Z MUMIĄ

 1. Wyjazd na wycieczkę edukacyjna do Raciborza
 2. Zwiedzanie miasta,
 3. Wizyta w raciborskim muzeum, gdzie znajdują się zbiory zabytków z dziedziny: archeologii, historii, etnografii, sztuki i rzemiosła …KOSZT WYCIECZKI: 30 zł

 

ZBIÓRKA:
przy PSP
w Gołuszowicach

- nauczyciele

 

04.07.2018

środa

godz. 9.00 – 13.00

HISTORIA W OBIEKTYWIE

1.Warsztaty fotograficzne pt: „Co mówi stara fotografia?” – Uczestnicy przynoszą zdobyte
z różnych źródeł fotografie z dawnych lat i porównują je ze współczesnymi. Omawiają ich walory i opowiadają związane z nimi historie

2.Spotkanie z profesjonalnym fotografem. Wykład nt. historii fotografii, przedstawienie nowoczesnych sprzętów fotograficznych i technik fotografowania

3.Wykorzystanie wiedzy w praktyce – konkurs na najciekawsze zdjęcie

4.Wspólna sesja zdjęciowa JJJ

 

ZBIÓRKA:
PSP
w Gołuszowicach

- nauczyciele

 

 

05.07.2018

czwartek

godz. 9.oo – 13.oo

KUCHNIA POLSKA

 1. Warsztaty edukacyjne dotyczące polskich potraw narodowych, kultury i tradycji narodowych
 2. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
 3. Wspólne przygotowanie posiłku – zdrowe kanapki

 

w Gołuszowicach

- nauczyciele

- rodzice

- goście

 

 

 

06.07.2018

piątek

godz. 9.oo – 13. oo

UCHWYĆ CHWILE…

1.Warsztaty techniczno – plastyczne:

Uczestnicy wykonują ramkę na zdjęcie, które zrobili w trakcie warsztatów fotograficznych

2. Gry i zabawy na świeżym powietrzu

 
w Gołuszowicach

- nauczyciele

- rodzice

 

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice
i Gołuszowice organizuje w trakcie wakacji półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 15 lat.
Projekt pod hasłem:   
 JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? realizowany będzie w dniach od 09.07.2018 do 13.07.2018r. i ma na celu aktywne spędzanie czasu wolnego.W trakcie zajęć uczestnicy będą dążyć do odkrycia tego, czym jest sukces i tego, jak go osiągnąć. Przedsięwzięcie to ma uświadomić dzieciom i młodzieży, że mają zasadniczy wpływa na to, jak będzie wyglądało ich życie w przyszłości, a także wskazać zasady, jakimi mają się kierować, by osiągnąć sukces. Zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe i twórcze mają zachęcić uczestników do podejmowania wyzwań, wyznaczania sobie celów życiowych
i wzmocnić motywację wewnętrzną do podejmowania zadań oraz ukrytych marzeń, a także zwiększyć ich samoocenę. Zajęcia odbywać się będą w PSP w Gołuszowicach.

*Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest ZGODA rodzica i wypełnienie karty kwalifikacyjnej.

HARMONOGRAM dzienny z podaniem osób prowadzących zajęcia:

Dzień/

Czas:

Rodzaj zajęć/ Tematyka zajęć/ Działania:

Miejsce zajęć, opiekunowie:

 

09.07.2018

poniedziałek

godz. 9.00 – 13.00

 TRENING INTERPERSONALNY

 1. Zajęcia sportowe – zabawa integracyjna „Sztuka dokonywania wyboru”
 2. Warsztaty techniczno – plastyczne pt: „Jak osiągnąć sukces?” Uczestnicy w zajęciach grupowych rozszyfrowują pojęcie sukcesu, poznają słynnych ludzi, którzy doszli do czegoś zaczynając od porażki
 3. Uczestnicy przygotowują plakat przedstawiający człowieka sukcesu
 4. Refleksja nt. pracy we współpracy

 

PSP
w Gołuszowicach

-wyznaczeni nauczyciele,

rodzice

 

10.07.2018

wtorek

WYJAZD: godz.9.00,

Planowany powrót:

ok. 16.00

WYJAZD DO KINA

 1. Wyjazd do kina HELIOS w Kędzierzynie – Koźlu na wybrany przez uczestników film
 2. Wspólne wyjście na lody KOSZT WYCIECZKI: 30 zł

 

ZBIÓRKA:
przy PSP
w Gołuszowicach

- nauczyciele

 

11.07.2018

środa

godz. 9.00 – 13.00

STWÓRZMY COŚ RAZEM?

1.Gry i zabawy integracyjne, gry planszowe; zabawy na świeżym powietrzu

2.Zajęcia twórcze: Uczestnicy w grupach projektują GRĘ PLANSZOWĄ z fabułą, planują działania, opracowują instrukcje i planszę…

 

 

ZBIÓRKA:
PSP
w Gołuszowicach

- nauczyciele

 

 

12.07.2018

czwartek

godz. 10.00 – 14.00

DOWÓZ i ODBIÓR DZIECI WE WŁASNYM ZAKRESIE!

PIKNIK W STADNINIE

- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu zorganizowane w stadninie koni w Głubczycach

(ul. Warszawska 29, 48 -100 Głubczyce)

- gry i zabawy integracyjne, wspólny piknik,

przejażdżka na koniu, ognisko KOSZT: 20 zł

 

w Gołuszowicach

- nauczyciele

- rodzice

- goście

 

 

 

13.07.2018

piątek

godz. 9.oo – 13. oo

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

1.Zabawa relaksacyjno –sportowa :„Lawina szczęścia”

2.Przypomnienie zasad zdrowej rywalizacji, która gwarantuje doświadczenie smaku zwycięstwa i osiągnięcie SUKCESU

3. Przygotowanie autorskich gier planszowych, wspólne wypracowanie kryteriów turnieju i rywalizacja między grupami

4. Podsumowanie zajęć, wręczenie nagród

 
w Gołuszowicach

- nauczyciele

- rodzice